...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާލުން
މ.
ފުއްޕާމެޔަށް ވައިވައްދައި ބޭރުކުރުމަށް ޙަރަކާތްކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާއެޅުން . ނޭވާގިލުން . މާނޭވާލުން . ފަހުނޭވާލުން . ދޮޅިއުފުރައިނޭވާލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ