...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް
ނ.
ނޭވާލުމާއިބެހޭ ޙަރަކާތްތަކުގައި އެކިއެކި ވާޖިބު އަދާކުރާ ގުނަވަންތަކާ، ހޮޅިތަކާ ޓިޝޫތައް.
މީގެތެރޭގައި، ނޭފަތާ، ނޭވާ ހިނގާ ހޮޅިއާ ފުއްޕާމޭވެސް ހިމެނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ