...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭވާގިލުން
މ.
(1) ނޭވާ ނުކަނޑާ ފުމުން، ނުވަތަ އެތެރެއަށް ދެމުން.
(2) ހުއްޓާނުލައި އަގައިން ފުމެމުން ނޭފަތުން އެތެރެއަށް ނޭވާލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ