...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޭފަތް
ނ.
ވަސްދުވުމާއި ނޭވާލުމަށް ޚާއްޞަ ގުނަވަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނޑު . ނޭވަޔާ . ނޭވާ . ނޭސިކަ . ނޯށް . ނޯށްމަތި . ކަފަބުރު . ވަސްގަތުން . ގުދުޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ