...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޮޅާލުން
މ.
(1) ނޮޅުން މިބަސްލުއިކޮށް ބުނެއުޅޭގޮތް.
(2) މަޖާޒު:
ލޭކޮށާލާ ވަރަށް މީހަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ގެއްލުން ދިނުން.
(3) މަޖާޒު:
މާލީގޮތުން މީހެއްގެ ދުވަސް ދުއްވައިލުން.
(4) މީހަކު ދެއްކި ވާހަކައެއް ބޭޒާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަނެކާގާތު ދެއްކުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ