...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޮޅި
ނ.
(1) ގުޑުގުޑާގެ ސިލުނބާއި ފުޅިއާއި ސަދަބު ނޫން ހުރިހާ ބައިތައް.
(2) ވިޔާއިރު ތޭރިލާން ގެންގުޅޭ ހޮޅިބުރި.
(3) އުނދުނަށް ފުMޭން ގެންގުޅޭ އޮނުގަނޑު.
(4) ކާޅާއި މާކަނާ ފަދަ ދޫނިސޫފާސޫފީގެ ކަރު.
(5) ނޮޅުން މިބަހުގެ (ނނކ..) މަލިކު ވައިނޮޅި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރާ . ނެޅި . ނޭޅި . ނޭވާހޮޅި . ނޮޅި . ނޮޅިބުރި . ރާހިފިނޮޅި . ރިހިފިނޮޅި . ބަނާތުނޮޅި . ބިނާޓުނޮޅި . ބެރުގުޑުގުޑާ . ކަނާނޮޅި . ކަންނެތްނޮޅި . ކަތިލުން . ކާހި . ކާބޯނޮޅި . ކިރިއްސުން . ކޮއްތުގުޑުގުޑާ . އަށަކަނޮޅި . އަށިގަނޑު މިޔަރު . އަނބުރާނޮޅި . އެސްފިނޮޅު . ވާނެޅި . ވާގަނޑުނޮޅި . މައިނޮޅި . މާކަނާނޮޅި . ފޫބުރި . ދުންބޯނޮޅި . ދުންގަނޑުދެމުން . ތިންގުދުނޮޅި . ތުން . ގަޓާ . ގުޑުގުޑާ . ގުޑުގުޑާ ނޮޅި . ގުޑުގުޑާ ފުޅި . ގުޑުގުޑާ ދޫނި . ގޯނބިލި ފުޅި . ޒަބަހަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ