...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޯށުންރުއިން
މ.
(1) ހިތާމައިގެ އަސަރު އެންމެމަތީ ދަރަޖައަށް ކުރުން.
(2) ހިތާމައިގެ އަސަރު ވަންހަނާ ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ