...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޯށް
ނ.
(1) ނޭފަތް.
(2) ނޭފަތު ހިނދުރި.
(3) ކާށީގެ ތިންލޮލުގެ މެދު.
(4) ދާންޏާއި، އުނދުޅި ފަދަތަކެތީގެ ދަނޑިލާ ލޯވަޅާއި ދިމާއިން އުސްކޮށްފައި ހުންނަ ތަންކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިނދުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ