...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޯބެލްއިނާމު
ނ.
އިންސާނިއްޔަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އެކި ރޮނގުރޮނގުން ޚާއްޞަ ޚިދުމަތްކުރާ މީހުންނަށް އަހަރަކު 1 ފަހަރު ދެވޭ އިނާމެއް.
މިއިނާމަކީ، އަލްފްރެޑް ނޯބެލްގެ ވަޞިއްޔަތަކާއި ގުޅިގެން ޞުލްހައަށާއި، އަދަބިއްޔާތަށާއި، ބޭސްވެރިކަމަށާއި ސައިންސްގެ އާހޯދުންތައްފަދަ ކަންކަމަށް ދެވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިނާމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ