...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޯކިރީ
ނ.
އުޖޫރައެއް ހޯދުމަށް އަނެކާއަށް ކޮށްދޭ ޚިދުމަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބޭރަށްލުން . ދޯލާކުރުން . ގުލާ . ގުލާނު . ގުލާނުކުރުން . ގުލާނުތެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ