...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ނޯޓު
ނ.
(1) ހަނދާނަކަށް ލިޔެލާ އެއްޗެއް.
(2) ކުރުބަޔާން.
(3) ބަހެއް ބަޔާން ކުރުމަށް ލިޔުމެއްގެ ތިރީގައި ލިޔާ ލިޔުން.
(4) (މަލިކު) ނޫޓު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފޮތަށްނެގުން . ދެލިކަރުދާސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ