...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހަފަތި
ނ.
ރަހަފަތިގަނޑު މިބަހުގެ އެއްވަނަ މާނަ ބަލާ!
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހަކުރުން . ރަހަފަތި . ރަހަފޮދު . ބޮކިފަތިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ