...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހަލުން
މ.
(1) ރަހަދިނުން.
(2) ބިއްލޫރިގައި ދިރޭރަހަ އުނގުޅުން.
މަޖާޒު:
(3) ކުޅަކުށަކުން ބޮނޑިއެއް ލިބުން.
(4) ކުށަކަށް އަދަބު ލިބުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވާސް . ރަހަދިނުން . ކުޅިލެވުން . ފޮނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ