...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހާ
ނ.
(1ރަސްގެފާނު) .
(2) ފިރިހެނުންގެ ނަމުގެ ފަހަތަށް އިތުރުކުރާނަމެއް މިސާލު:
ހުސެންރަހާ، ދޮންރަހާ.
(3) ރަށުން ފަށައިގެން ތޮށްޓާ ދިމާޔަށް ނުވަތަ ތޮށިން ފަށައިގެން ރަށާ ދިމާއަށް ހެދިފައި ހުންނަ ހުރާގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިކަ . ހޫލަ . ހޮނިހިރުސައްކަރު . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ރަހާ . ބެރުކަނިގަނޑު . ކަރުދާސް . ކީމަ . ކުރަހަނި . ކުރަހާބޭކަލުން . ކުރަފަތްބުރި . ކުރިބޯށިއެޅުން . ކޮއްޓޭ . އަހްރާމު . އަނަ . އައިންމަތީމިޔަރު . އަވަދިކުރުން . އަވަދިކޮށްލުން . އަތުރާކުރެހުން . އިސްރޫ . ވަކިގަނޑުކުރެހުން . ވަގުރޫ . މުށިގެ . ފުޅިތޮށިބަރަނި . ފުޅިތޮށިޖެހުން . ފޮޓޯނަގާމީހާ . ތަސްލާތު . ތީރު . ގެވަޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ