...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހިމު
ނ.
(1) މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ކުއްޖާ އަށަގަންނަ ތަން.
(2) މާބަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހިމުބަންދުވުން . ކެށެގަޑައެރުން . ދުލިފޭބުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ