...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަހުނު
ނ.
މީހަކު އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގާއިރު އޭގެ ބަދަލުގައި ބަހައްޓާއެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަހުނުން ބެހެއްޓުން . މޯގޭޖު . ގަރަންޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ