...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށުފަންޑިތަ
ނ.
ރަށަށްހަދާ ފަންޑިތަ.
(މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ދެރަވުމުން ރަށުގައި ވަޙުތާންޖަހައި ފިލި، ކުދެހިގަސް އިންދައި ތަވީދު ވަޅުގައި ހަދާ (ފަންޑިތަ)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ