...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްބޭރު
ނ.
(1) ރަށްރަށުގެ ވަތް ހޭލާ ހިސާބު.
(2) އެއްބައްރަކަށް ހިކިފައި އޮންނަ ބިންބިމުގައި މީހުން އާބާދުވެގެން އުޅޭ ހިސާބުން ބޭރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ