...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްވެހި
ނއ.
(1) ރަށުގެ އަހުލުވެރި.
(2) މަދަނިއްޔަތާއި ތަހުޒީބު ލިބިގެންވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަހެރި . ރަށްފުށް . ރަންޒަމާން . ބީރައްޓެހިން . އަކުޑި . އަކުޑިފިލުން . އާބާދު . ވަޒަންވެރިން . ވަޠަން . ވެހި . މަދަނިއްޔަތު . މަދަނީ . ދޭސީން . ތަމައްދުނު . ތަމައްދުނުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ