...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްވެހިކަން
ނއނ.
(1) ރަށުގެ އަހުލުވެރިކަން.
(2) މަދަނިއްޔަތާ ތަހުޒީބު ލިބިގެންވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްފުށް . އަކުޑި . މަދަނިއްޔަތު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ