...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްވެހިވުން
މ.
(1) ރަށުގެ އަހުލުވެރިޔަކަށްވުން.
(2) މަދަނިއްޔަތާއި ތަހުޒީބު ލިބިގެންވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުޑިފިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ