...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްވެރި
ނއ.
(1) ރަށުގެވެރިކަން ލިބިގެންވާ.
(2) ފަޅުރަށް ލިޔެގެންއުލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަށްވެރިގެ . ފަޅުރަށްކެއުން . ގަހަޑުކައްޕިތާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ