...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްމެދު
ނ.
އިހުގައި ރައްޔިތުންގެ ކަންތައް ކުރާން މީހުންއެއްވާ މައިދާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވޭރުވަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ