...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަށްގޮވުން
މ.
(1) މުޅިރަށަށް ފެތުރިގެން ވާހަކައެއް ދެކެވުން.
(2) ބައެއް ހާލެއްގައި ރޭގަނޑަށް ރަށުތެރޭން އިވޭކަމަށް ބުނާއަޑެއް.
މިއަޑުއިވެނީ ކިޔަވާ އަޑު މާދުރުން އިވޭކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ