...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނބަ
ނ.
ދެ އަންހެނަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަންހެނުން އޮލަކޮށް ދައްކާ ވާހަކަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނބަތެޅުން . ރަނބަގުޅި . ރަނބަގޯނި . ރަނބަގޯނިއޮއްސާލުން . ރަނބިކޫއްތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ