...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނބާލި
ނ.
(ހ) (1) އެމުގެ ބާވަތެއް.
މިހުންނާނީ ކަޅުކޮށް ހުރަހަށް ރޮނގު ދަމާފައެވެ.
މިއުޅެނީ ބުރެކި މުގުރާން ތެރޭގައެވެ.
(2) (ސ) ރަތް ބުރަކި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނަމަދު ކޫޑި ބުރަކި . ވެލިވަރުބުރަކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ