...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަރަނގަ
ނ.
އަޑެއްގެނަން.
ޓިނު ނުވަތަ ޑަބިޔާ ފަދަ އެއްޗިހިތަކެއް ވެރިގަންނަ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނގަރަނގަތޮޅިމުރަނގަދެތޮޅި . ރަނގަރަނގައެޅުން . ރަނގަރަނގަލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ