...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަބީ
ނ.
ރަނގަބީ ފުޓްބޯޅަ.
މިއީ ދެޓީމުގެ ދެމެދުގައި ދަނޑުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
ގެންގުޅޭ ބޯޅައަކީ ކުކުޅުބިސްބުރަށް އޮންނަ ބޯޅައެކެވެ.
މިބޯޅައިގައި ފައިންވެސް ޖެހެއެވެ.
އަތުން ހިފައިގެންވެސް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
އަދި އެކަކު އަނެކަކުގެ އަތަށް ދެމުން ގެންދެވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމޭންރަނގަބީލު . ރަނގަބީ . ރަނގަބީލު . ރަނގަބީލުކުރުން . ރަނގަބީލުޖެހުން . ރަގަރ . ބޯޅަ . ފޯނުފޮށި . ސޯނާ . ސޯނާގަޑި . ޑަނޑޫރާ . ޑިންޑިކަދާ . ޓެސްޓުމެޗު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ