...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަބީލު
ނ.
(1) އެތެރެއަށް ގޮނިކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ މަޢުދަނީ އެއްޗެއް.
މިއީ އެތެރެއިން ނުވަތަ ބޭރުން އޭގައި އެއްޗަކުން ޖެހުމުން ރީތި އަޑެއް ކިޔާގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
(2) ރަނގަބީލު ބޭނުންކުރާގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެހި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމޭންރަނގަބީލު . ރަނގަބީލު . ރަނގަބީލުކުރުން . ރަނގަބީލުޖެހުން . ފޯނުފޮށި . ސޯނާ . ސޯނާގަޑި . ޑަނޑޫރާ . ޑިންޑިކަދާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ