...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނގަލުން
މ.
ދަވާދުލުން.
މިބަސް ގިނައިން ބޭނުންކުރަނީ ދޯނިފަހަރުގައި ދަވާދުލުމަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ