...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނޑޫ
ނ.
(1) ކަނޑޫގަސްހެން ގަސް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ބޮޑެތި އެއްޗެހި އަޅާ ގަހެއް.
(2) އެގަހުގެ ވައް.
(3) އެގަހުގެ ލަކުޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވާމަޓެ . މާކަނޑޫ . މޮށަވައް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ