...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނަ
ނ.
(1) ލޯބިވާ އަންހެންކުއްޖާ.
(2) ހިތާވެގެންއުޅޭ އަންހެންކުއްޖާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނާ . ހަނާކުރިފޯއް . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހިޔަމަ . ނުރަވައި . ރަނަހަމާންތި . ރަނޮއަރާ . ރަންރެވާލި . ރަންޒަވާލި . ރަމުނަ . ރަދަވަޅަ . ރަދުވެލަ . ރާސް . ރާސްރާސް . ރުގުން . ބާރަލަ . ބިރާގަން . ބިސްކޯދު . ބޮޑުގުރާބު . ކަނޑުތިލަ . ކަލާސީ . ކީމިޔާކެއްކުން . އަބާރަނަ . އަބާރަނަމަތީބޮޑުލަވަ . އަސާ . އަޑާއިރަން . ވަކަ . ވަކަކަން . ވަކަވުން . ވަކަދަނޑި . މުރުމުރު . މުރުމުރުލުން . މުރުމުރުގޮވުން . މެރަހަ . ފަސްކޮށި . ފޮޅިކުރުން . ދަނޑިކުޅުން . ދަރަނަ . ދާލިބިސްކޯދު . ދިގުދަނޑިކުޅި . ތާސްދަގަނޑު . ތުނިރޮށި . ތެލުލިކެއު . ތޮށިތެޅުން . ލޮނުހަކުރު . ގިރުނބާފިލާ . ސަންދަރޯސް . ސައިފަތް . ސިރީހެވެދަރުނައަބާންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ