...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނައުރާ
ނ.
ރީނދޫ މަލެއް އަޅާ މެދުމިނުގެ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފައްސަންގު ބޭހަށް ބޭނުންކޮށް އުޅެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނޮއަރާ . ރަންރެވާލި . ރަންޒަވާލި . ރަދަވަޅަ . ރަދުވެލަ . އަޑާއިރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ