...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނާ
ނ.
ލޯބިން އަންހެނުންނަށް ކިޔާނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުހަނޑޫ . ރުޖޫކުރުން . ބަނޑުހަނޑޫ . ބައްދާކުނޑި . ކާވެނިހެދުން . މަޢުދަން . ސުވާސާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ