...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނި
ނ.
(1) ރަސްގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލަކަށް އޮންނަ ދަރަޖަ.
(2) ރަސްލަކެއްގެ އަނބިކަނބަލުން.
(3) ރަސްކަލެއްގެ އަނބިކަނބަލެއްގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ.
(4) ރަސްގެފާނުންގެ އަނބިކަނބަލަކަށް އޮންނަ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ.
(5) ތަ ޚުތުގައި އިންނަވާ އަންހެން ސާހިބާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިށުވައި . ހިރު . ހެނެވިރަސަ . ނީލަންބެހުން . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަންކުރުން . ރަނިކިލަގެ . ރަނިކިލެގެ . ރަނިކޮލި . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަސްރަނި . ރެހެންދިމަހާ . ރެދަ . ބަނގުރޫޓު . ބަނގުރޫޓުވުން . ބަރަނިދަނޑި . ބަގިޔާ . ބާކީކުރުން . ބިނާކުރަނިވި . ބުރަކިރަނިން . ބުޅަވެރީ . ބޮނޑިބަރަނި . ބޮޑުބަރަނި . ބޮޑުދުންދޭ ޒިޔާރަތް . ބޯހިކޭވަރުވުން . ކަފާސްވުން . ކީ . ކުއްޅަވައްފަލު ރަނިންނަށްވުން . އަޅައިކެނޑުން . އާދަ . އިރުދޭމާ . އުޅި . އުއި . އޮޅުން . އޮޅުންބޮޅުންވުން . އޮޅުވުން . ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ . ވެޑުން . ދަނޑިބަރަނި . ދަރަނިބޮލާ . ދަރަނިބޮލް . ދަރަނިބޯ . ދަރަނި ކަނޑައިލުން . ދަރަނި އަދާކުރުން . ދަރަނި އަދާވުން . ދަރަނިވެރި . ދަރަނިވެރިން . ދަރަނިވެރިކަން . ދަރަނިވެރީންގެ ބައި . ދަރައިބޯހިކެން ނެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ