...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނިބޭކަނބަލުން
ނ.
(1) ރަސްކަލުންގެ އަނބިކަނބަލުން.
(2) ރަނިކަމުގެ ދަރަޖަ ލިބިގެންވާ ބޭކަނބަލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ