...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނިކިލަގެ
ނ.
ރަނިކަމަށް ކޮލިލައިފައިވާ ބޭކަނބަލެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަނިކިލެގެ . ރެހެންދިމަހާ . ރެދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ