...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަނެ
ނ.
(ގއ) ރަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރޯލުގޯލު . ބަންގާޅުނެވިން . އިބްރާހިމްރަން . ވިދާހާ އެއްޗަކީ ރަނެއް ނޫނެވެ . ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ