...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަން
ނ.
(1) ގަހަނާ ހަދާ އަގުހުރި މަޝްހޫރު މަޢުދަނެއް.
މީގައި ހުންނާނީ ރީނދޫ އޮފުކުލައެވެ.
(2) އިންނަން އުޅޭ ފިރިހެންމީހާ އަންހެންމީހާއަށް ޝަރުޢީ ގޮތުންދޭންޖެހޭ ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ.
މީގެ މިންވަރު ކަނޑަ އަޅާނީ އަންހެންމީހާއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންގަނޑު . ހަރުވާޅު . ހަކަތަ . ހަކުރުހަލާނފަތް . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހަވާދުތަޅާވަން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަތުރުންބައޯގަ . ހަތްމުދި . ހަތްތެލި . ހަލާދަނޑީގެ ދެކޮޅު ބަލާށެވެ. . ހާ . ހާރަން . ހާބޮނގަ . ހާބޮނގަލެވުން . ހާޖީބަންޑާރައިން . ހިށުވައިދިނުން . ހިށުވައިގަތުން . ހިރަފުސްދެމި . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްޕާދަތި . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްގައު . ހިލަކަރުދާސް . ހިލަވާލި . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހިޔައުގަނޑު . ހީހުން . ހުނިބޮޅު . ހުންގާނުކަރުފޮތި . ހުންގާނުކުރެދިގަނޑު . ހުއްދަބަލައިދިއުން . ހުދުރަންކަރަ . ހެލިވަތްހެލުން . ހޮބީ . ހޯއް . ނަ . ނަނަށް ހެޔޮކުރާނީ ވަތުންނެވެ. . ނަނުބެއްދި . ނަރުފިލާގަނޑުންދެމުން . ނައިބު . ނަމާދުކުނާ . ނަލަހިރު . ނާޗަރަންގީ ކުރުން . ނިއަމިކަން . ނިލަމެހި . ނިގާރަންފޮށި . ނިސްބަތްވުން . ނިޔަތް . ނިޝާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ