...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންހިރު
ނ.
ދިވެހިލިބާހުގެ ބޯވަޅުގައި މަތީ ކައިރިއާ ޖެހިގެން ބަގިޔާއެއް އޮވެފައި ދެން އަޅާ ހިރު މިއީ އާދައިގެ ކަސަބުނަމަ ދޮޅުފަށުން ނުވަމަޅީގައި ގަތާފައި އޮންނަ ހިރެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ