...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންނަ
ނ.
(ޅ) ކުޑަކުދިން މޫދުގައި ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިކުޅިވަރު ބައިބަހައިގެންނާއި ބައި ނުބަހައި ވެސް ކުޅެއެވެ.
މިކުޅިވަރު ކުޅޭ ގޮތަކީ މޫދުގައި ގަލެއްގެ މައްޗަށް ކުއްޖަ ކުއަރައި ރަންނަ ކިޔުމަށްފަހު އެގަލުން ފައިބައިގެން ގޮސްމޫދުގައި ތިބި އެހެން ކުދިންގެ ގައިގައި އަތްލާނީއެވެ.
ދެން ރަންނަ ކިޔާނީ އެނުބައިވި ކުއްޖެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިސްބަތްވުން . ރަންނަ . ރަންނަބަނޑޭރިކިލަގެ . ރަންނާބޯލި . ކަޅި . ކުޑަކިލެގެ . ފަހޮޅި . ސިރީރަނެސްނަވަރަންނަބޮވަނަ . ސިރީރަންނަވަލޯކައަބާރުނަ . ސިރީއަސަންނަވަރަންނަތަންތުރަމަހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ