...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންނާބޯލި
ނ.
(އ) ހުއިފިލަނޑާގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ހުއިފިލަނޑާގައި ހުންނާނީ އުންފަޅައިފައެވެ.
މީގެކުލައަކީ ކަޅުކުލައެވެ.
މިއަށް މިހެންކިޔަނީ މި ހުއިފިލަނޑާ ވިހާމަސް ބޮޑުވެގެން ރަންނަވެއް ބޯލިކަމަށް ބުނާތީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ