...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންރޮނގުރައިވެރިމަސް
ނ.
ރައިވެރިމަހުގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ ކުލައަކީ ވިދާ ފިޔާތޮށިކުލައެވެ.
މަހުގެ ދެފަރާތުގައި މަހުގެ ދިގަށްވާގޮތަށް ރަންކުލައިގެ ރޮނގުތަކެއް ފާޅުކޮށް ފެންނަން ހުރެއެވެ.
ކަރުތާފަތްމަތީ ރަތްކުލައިގެ ފުޅާ ރޮނގެއް ބޮލުގެ ހުރަހަށް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ