...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް
ނ.
ފާނައާ ވަރަށް އެއްގޮތް ސިފައެއްގައި ހުންނަ މަހެއް.
މިމަހުގެ ބޭރު ހަންގަނޑުގައި ވިހަ ލޮންޖެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ދެއަރިމަތީގައި މަހުގެ ދިގަށް ރަތްކުލައިގެ ފަސް ރޮނގު ނުވަތަ ހަ ރޮނގު ހުރެއެވެ.
ބުރަކަށިމަތީގެ ކޮތަރިބައިގެ ހަރު ކަށިތައް ހުންނާނީ ގަދަމުށި ކުލައިގައެވެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ