...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންބޮލި
ނ.
(އ.) ރަންކުލައިގެ ކުޑަބޮއްޔެއް.
މިބޮލީގައި އެއްވެސް ކުރެހުމެއް ނުހުރެއެވެ.
މިއީވަރަށް އޮފުގަދަ ބޮއްޔެކެވެ.
ޢާންމުގޮތެއްގައި މިބޮލި އެންމެ ގިނައިން ފެންނާނީ އުރަފަށުގައި ހުންނަ ބިޔަގާތައް ނައްޓައިލާއިރު އެ ގާތަކުގެ ދަށުންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ