...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންކަނި
ނ.
ބައެއްފަހަރަށް ލޮލަށް ވާގޮތަކުން އަލިފާންކަނިހެން ފެންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކަނިބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ