...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންކަނިބުރުން
މ.
(1) ލޯމަތިން ރަންކަނިތަކެއް ފަދަ އެއްޗެހިތަކެއް ފެންނަގޮތްވުން.
(2) ބޮލަށް ބާރުކުރާގޮތަށް އެއްޗަކުން ޖެހުމުން ލޮލުގެ ކުރިމަތިން އަލިކޮޅުކޮޅު ފެނުން.
(3) މަޖާޒު:
ރުޅި އައިސްފައިވާލެއް ބޮޑުކަން ބަޔާން ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުނާ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ