...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންކާޅު
ނ.
(މ) ބާވަތެއްގެ ބޮއްޔެއް.
މިހުންނާނީ، ވަރަށްފަނޑު، ކިސުޑި ވައްތަރެއްގެ ތިކިތަކެއް ޖަހައިފައި، މަޑުމުށި ކުލައެއްގައެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އިންޗިވަރު ވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ