...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންކޮކާ
ނ.
(1) ރަންރީނދޫކުލައިގެ ވިދާކޮކާލެއް.
މަޖާޒު:
(2) ބަނޑުހައިވެގެން ގޮސްމާބޮޑުވަރުވީމާ ލޮލަށް ފެންނަހެން ހީވާއެއްޗެއް.
ހަށިގަނޑު ދެރަވެފައި ހުންނައިރު ގިނައިރުވާންދެން އުޑަފައިން އިށީނދެ އިނދެފައި ކުއްލިއަކަށް ތެދުވީމާވެސް މިފެނެއެވެ.
(3) (ޅ) ލޭކޮކާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންކޮކާބުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ