...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން
"ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން" މ.
މަޖާޒު:
ނުލިބޭފަދަ މޮޅުއެއްޗެއް ހޯދަން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންއިލޮށިން ކަނދުރުކެއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ